Posiadając kategorię B możemy kierować zestawem (samochód + przyczepa) o łącznej wadze nieprzekraczającej 3,5 tony, w którym masa własna samochodu nie może być mniejsza od dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy – musi być więc większa lub równa.
Należy również sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym zapis o homologacji samochodu, który będzie ciągnął przyczepę kempingową.
Prawo o ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602):
Art. 88. §2. ust. 3. lit. „b”: „[prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania] pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t”
Art.88. §3.  ust. 3.: „[prawo jazdy] kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;”

Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r.):
Art. 41. §4. lit. „a”: „do pojazdów samochodowych kategorii B, wymienionych w załącznikach 6 i 7 do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress