KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest: „F.H.U. Camping Mruk” Adam Mruk; Ul. Sikorskiego 95; 64-980 Trzcianka; e mail: info@campingmruk.pl.

Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się :

a) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 64-980 Trzcianka; ul. Sikorskiego 95

b) poprzez email: info@campingmruk.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania.

„F.H.U. Camping Mruk” Adam Mruk wykorzysta przekazane przez Państwa dane wyłącznie w celach:

– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

– wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

– w celu kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

wyłącznie „F.H.U. Camping Mruk” Adam Mruk i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

IV. Okres przechowywania danych.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane lub do momentu kiedy cofniesz zgodę;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku niepodania tych danych administrator może odmówić realizacji działań (wykonania umowy) objętych zakresem zgody.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress